Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Programok

ESÉLYTEREMTÉS AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGHEZ

 A CIVIL KURÁZSI KÉT JUBILÁNS SZERVEZETE 

Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség alapvető -- törvényben rögzített -- emberi jogok. „Névről” jobbára ismertek azok a civil szervezetek is, amelyek legtöbbet tesznek előmozdításukért, miközben a tartalmi tevékenységük nincs igazán benn a köztudatban. Alább a tarjáni Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete (MESE) és a Nógrád Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház (CSEÖH) munkájával igyekszünk megismertetni olvasóinkat.

MI AZ A CSEÖH? MIVEL FOGLALKOZIK?

A MESE irodavezetőjétől elköszönve átsétálok a Nógrád Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház (CSEÖH) megyeházi irodájába. Útközben arra gondolok, ha megkérdeznék tíz városlakót, hányan tudnák megmondani, hogy hol találom a CSEÖH-t, és mit is jelent a betűszó? A kérdés költői. Azt pedig, hogy mióta létezik a szervezet, és mivel is foglalkozik, az illetékesektől; Szabó Péter irodavezetőtől és Nagy Péter szakértőtől kérdezem.

-- Az Emberi Erőforrások Minisztériumának jogelődje 2004-ben hozta létre az Országos Esélyegyenlőségi Hálózatot -- kezdi válaszát --  rá jellemző elánnal  -- Szabó Péter. Budapesten és a megyékben is megalakult az Esélyek Háza. A Nógrád megyei szervezet első vezetője Berki Judit volt, titkára pedig Nagy Péter. Aki --  csendesebben ugyan,  de  --  hozzáfűzi a fentiekhez,  hogy  Nógrád megye  elsők között alakította  meg az Esélyek házát, a mai szervezet elődjét.

STABIL CÉLOK, VÁLTOZÓ SZERVEZET 

Aztán megtudom, hogy a CSEÖH hivatása szerint a hátrányos helyzetű, a diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok társadalmi integrációját, a kormányzat kapcsolódó szakmapolitikai céljainak helyi szintű megvalósulását tartja szem előtt, figyelemmel a megyei sajátosságokra. Tevékenységének fókuszában a diszkriminációs okok, hátrányos helyzetet eredményező tényezők -- egyben célcsoportok -- állnak: fogyatékosság, nem, kor (kiemelten a fiatalok és az időskorúak), mélyszegénység (kiemelten a romák, a gyermekek, a hátrányos helyzetű településeken élők), a családok és az önkéntesség.

A szervezet sok változáson ment keresztül az eltelt másfél évtizedben. Fenntartója a kezdetekben a Közigazgatási Hivatal, majd a Nógrád Megyei Önkormányzat volt. 2017-ben a Család Esélyteremető és Önkéntes Ház cím birtokosságát egy civil szervezet, a Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifjúsági Alapítvány kapta meg, amely három évre fenntartója is a CSEÖH-nek. A szervezet változott, de a stratégiai célok és a célcsoportok nem, miközben a tevékenység fejlődött. 

-- Azzal hogy az állam civil szervezet(ek)re  bízta az Esélyek Házát nem engedte el a kezét, nem rázta le  a felelősséget?    -- kérdezem.

-- Nem -- mondja Szabó Péter -- tudatosan társadalmasítani akarta. Azért is, mert az állam nem lehet ott mindenütt, a mi kapcsolatunk pedig élő,

emberközeli. Az állam nem vonult ki -- magyarázza Nagy Péter is --, hiszen a minisztériumnak konkrét sillabusza van arra, hogy adott időszakban mi a feladat, hogyan, mit és kit kell preferálni. Ez gyakorlatban most úgy néz ki, hogy 98 esély órát kell tartani: a vakokkal, a siketekkel és a mozgás-korlátozottakkal elmegyünk az óvodákba, iskolákba, ahol az ép és egészséges gyerekeket érzékenyítjük a sérültek megértésére, életük elviselhetőbb tételére. „Erkölcstan” órákat tartunk -- így  Szabó Péter -- ,elmagyarázzuk, mit jelent az etikus magatartás, például: az idősebbeknek előre köszönök, átadom neki a helyet, előre engedem őket a  bejáratnál, nem zsidózok, nem cigányozok.

CÉL: A TÁRSADALMI ATTITŰD FORMÁLÁSA

A CSEÖH stratégiai célja a társadalmi attitűd formálása, az érzékenység felkeltése, erősítése. Minden tudásunkkal, kiadványainkkal, programjainkkal a figyelem felkeltése a célunk: ne sajnáljuk, hanem toleráljuk, tiszteljük és segítsük a rászorulókat, így a fogyatékossággalal élőket, a hátrányos helyzetűeket, a roma kisebbséget. Most éppen egy előadást fogok tartani -- mondja Szabó Péter -- a digitális akadálymenetesítésről. A magyar népesség húsz százaléka nem használja az internetet, szükség van az ismeretterjesztő előadásokra. Munkánk szerves része a hátrányos helyzetű településen élő tehetséges fiatalok felkarolása, környezetének szemléletformálása. Rá kell ébresztenünk szülőt, családot, nevelőket, hogy a tehetség az kincs, amit nem szabad eltékozolni.

Az iroda vezetőjéből ömlik a szó, elkötelezettséggel beszél munkájukról, többek között az önkéntesség szerepéről, szükségességéről.  -- Megfigyelhető -- mondja -- , hogy az önkéntesség a rendszerváltás óta  visszaesett.  Törekvésünk arra is irányul, hogy az önkéntesség ne csak a karitatív és egyes civil szervezetekben valósuljon meg, hanem legyen a gazdasági vállalkozások, az önkormányzatok és az egyes városlakók mentalitásának, attitűdjének szerves része. Hogy az önkéntesség váljék társadalmi szinten is elfogadottá.

HANGSÚLYOK, FŐBB PROGRAMOK 

--2004-től  15 év telt el, melyek  a tevékenység hangsúlyos területei,  jelentősebb szakaszai? -- tudakolom.

--Meghatározó a szakmai irányító szervezet filozófiája. Az első időkben nagyobb hangsúlyt kapott a romák, a vallási alternatívákat képviselők és az idősek felkarolása, a karitatív munka elősegítése. 2010-től az érzékenyítésre, az önkéntességre, a tehetségek felkarolására, és a családra fókuszálunk. Ezen célok realizálást szolgálták, szolgálják programjaink is.

--Melyek ezek, kiemelnél néhány programot?

--Az esélyegyenlőség világnapja -- május 5-én -- számunkra központi ünnep, minden évben megtartottunk, helyszíne a somoskői vár volt, ahol egyben az Európa-nap programot rendeztük. Ez évben -- a hatékonyság növelése érdekében is -- külön tartottuk az Európa napot és az esélyegyenlőség napját. Ez utóbbi a volt Rákóczi úti iskola udvarán rendeztük szeptember 21-én -- nagy sikerrel. Itt már nem csupán verbális kommunikáció történt, hanem cselekvő együttműködés, hiszen itt együtt versenyeztek a siketek és hallók, a vakok és a látók és így tovább.

Rendszeres és kedvelt programunk --  és ezt közelgő aktualitása miatt  is kiemelem -- az Advent-napi rendezvény. A szeretet a jótékonykodás, az ajándékozás jegyében, amit aztán majd a karácsony teljesít ki, legalábbis a mi keresztény vallási közösségeinkben, családjainkban. Ilyenkor nagyon sokszor meglátogatjuk az intézetekben, a befogadó családokban az árva gyereket, ajándékokat viszünk nekik, játszunk velük. Ez nekünk a legnagyobb küldetésünk, amire mi szeretnénk ráerősíteni a karitatív szervezetekben, az egyházaknál, más közösségekben is.  

Ugyanígy elmegyünk mindig az idősek napjára, fórumokat tartunk. Eddig hagyományosan a fiatalok kérdezték az időseket, most a gyerekeket ültettük ki a pódiumra és a nyugdíjasok kérdezhettek őket. Miért úgy viselkednek ahogy, miért nem adják át a helyüket a buszon? Nagyon fontos visszatérő rendezvényünk az, amit az önkéntesség világnapján, december 5-én tartunk. Ezt a Mikulás-nappal együtt szervezzük, így nincs szükségünk toborzásra sem. Itt díjakat is átadunk a legjobb önkéntes személyeknek, illetve szervezeteknek.

A LEGFONTOSABB A HITELESSÉG

--Mi a CSEÖH áldozatkész munkájának az eredménye és a jutalma?

-- Elért eredményeinket, amiről fentebb nem szóltunk -- mondja Szabó Péter -- nem lehet patika-mérlegen mérni. A legnagyobb elismerés számunkra, ha a fogyatékossággalal élő, a sérült, a hátrányos helyzetben élő gyermekek az utcán, az iskolában megismernek bennünket, köszönnek, ránk mosolyognak. Ha látjuk, hogy jobbam érzik magukat, hogy könnyebben feltalálják magukat, ha beilleszkedésük a többségi társdalomba zökkenő mentesebb.  Eredmény és öröm számunkra -- fűzi még hozzá Nagy Péter -- , ha felhívnak bennünket egy-egy iskolából, és azt kérik, tartsuk meg a korábbi előadást, foglalkozást azokban az osztályokban is, ahol még nem jártunk. Ha nevünket, arcunkat megjegyzik, és tudják, kik vagyunk és mi is az „Esélyek háza”. Ez nagyon fontos, mert ha elfogadnak, akkor azt is elfogadják, amit mondasz, amit javasolsz. Számunkra a legfontosabb hitelesnek lenni és maradni -- zárja diskurzusunkat Szabó Péter.

- Én meg köszönöm.

Baráthi Ottó


 

20131115pht24769_original-1--1-.jpg

Hogyan használja fel az EU a költségvetést, mire fordítják az uniós forrásokat? Segít-e az EU a fenntartható növekedés megteremtésében? Ezek voltak azok a témák, amelyekről szakértők vitáztak december 5-én az EP frankfurti ReAct konferenciáján. Abban egyetértés volt, hogy az uniós támogatásoknak nemcsak a gazdasági növekedést, hanem a szolidaritást is elő kell segíteniük.
További információk az alábbi linken.

 

www.elections2014.eu/hu/press-kit


 NIA

 

NIA